M S Subbulakshmi with Radha

 

1. Jagadananda karaka, Raga Nattai

Source:sangeethapriya.org

2. Dudukugala, Raga Gowlai

Source:sangeethapriya.org

3. Sadinchine, Raga Arabhi

Saadhinchane – Aarabhi (139th Thyagaraja Aradhana – 1986) – Youtube

4. Kana kana ruci ra, Raga Varali

Kanakanaruchira Varaali 139th Thyagaraja Aradhana 1986 – Youtube

5. Endaro mahanubhavulu, Raga Shri

Source:sangeethapriya.org