Ragam Mukhari, a janyam of Raga Kharaharapriya.

1. Elaavataara in Ragam Mukhari, Talam Adi, Composer Thyagaraja (78 RPM, 1930s)

 

2. Saranam ayyappa Ragam Mukhari, Talam Mishra Chapu, Composer Papanasam Sivan (Music Academy, Chennai  Dec 26,1955)

Accompanists: Radha Viswanathan  (Vocal Support), Thiruvalangadu N.Sundaresa Iyer (Violin), T.K.Murthy(Mridangam), Umayalpuram N.Kodhandarama Iyer (Ghatam)

 

3. Ksheenamai in Ragam Mukhari, Talam Adi, Composer Thyagaraja (Perambur Sangeetha Sabha, Chennai)

Accompanists : M.S.Gopalakrishnan (Violin), T.K.Murthy(Mridangam), Umayalpuram N.Kodhandarama Iyer (Ghatam)

 

4. Vadasiyadi kinchidapi Priya Charu sheele Ashtapadi , Composer Jayadeva (Mysore Concert, 1960s)

 

5. Muripemu galigegada  in Ragam Mukhari, Talam Adi, Composer Thyagaraja

 

6. Karu baru in Ragam Mukhari, Talam Adi, Composer Thyagaraja

 

7. Indu enage govinda in Ragam Mukhari, Talam Mishra Chapu, Composer Raghavendra Swami

 

8. Palisemma muddu sarade in Ragam Mukhari,Talam Jhampa, Composer Purandaradasa (Bangalore 1985, Special Recital of the compositions of Purandaradasa)

Accompanists : Radha Viswanathan (Vocal Support), V.Seshagiri Rao (Violin), A.V.Anand (Mridangam), H.P.Ramachar(Kanjira), Bangalore Manjunath (Ghatam)