Music

MS Repertoire – Songs on Lakshmi

1.Slokam followed by Hiranmayim Lakshmim in Ragam Lalitha composed by Muthuswami Dikshithar 2. Shri Varalakshmi in Ragam Shri composed  by Muthuswami Dikshithar  

MS Repertoire – Shri Krishnam Bhaja Manasa (Composer : Muthuswami Dikshithar)

Music Academy Concert on Sunday 27th December 1964 Accompanists : Tiruvalangadu N. Sundaresa Iyer (Violin) T. K. Murthy (Mridangam) Umayalpuram N. Kodandarama Iyer (Ghatam) Shri Krishnam Bhaja Manasa in Ragam Thodi composed by Muthuswami Dikshithar source:sangeethapriya.org  

MS Repertoire – Marubalka (Composer: Thyagaraja)

  Marubalka in Ragam Sriranjani composed by Thyagaraja Accompanists: R.K.Venkatarama Shastri – Violin V.Nagarajan – Mridangam Umayalpuram N.Kodhandarama Aiyar – Ghatam

MS Repertoire – Shri Parthasarathini (Composer : Subbarama Dikshitar)

A rare composition –  Shri Parthasarathini  in Ragam Yadukulakambodhi composed by Subbarama Dikshitar

MS Repertoire – Mayamma (Composer:Shyama Sastri)

The slokam Udyad Bhaanu Sahasra Koti Sadrshaam from Meenakshi Pancharatnam precedes Mayamma in Ragam Ahiri composed by Shyama Sastri Source:sangeethapriya.org